Norwegian Seals AS, sammen med Parker Hannifin Eng Material Group, avholdt flere kurs for våre kunder i uke 42 i lokalene her på Klepp.

 

Totalt var det innom 55 kunder fordelt på «4-klasser».

 

Tilbakemeldingen har vært meget god, og vi satser på videreutvikling av dette til neste år.